b' Enlrareanvnde TalkingMats frattinvolveraettbarnmed cerebral pares att stta ml och sg till att lroplaneninkluderade barnets perspektiv.KriminalvrdenEnlogopedanvndeTalkingMatsfratthjlpaungafrbrytareattuttryckasinaknsloromsvlls- ochskrivkunnighet som verbal kommunikation.Frivilligorganisationer En stdinrttning anvnde Talking Mats fr att ta reda pvad barnen som beskte inrttningen tyckte.GruppboendeEn man med utmanande beteende anvnde Talking Matsfr att uttrycka vad han gillade och inte gillade av deaktiviteter som han erbjds i sitt gruppboende.FamiljehemEnmammaanvndeTalkingMatsmedsindotter,medpsykiskohlsa,frattutforskahennesngslanverattlmna bostaden.Srskilda boendenPersonal p vrdhem har anvnt Talking Mats fr att hjlpade boende att uttrycka sina sikter om miljn och tillgngligaaktiviteter. EnfretrdareanvndeTalkingMatsmeden kvinnamedkommu nikationssvrigheter frattutforska vilkabostadsalternativ hon kunde tnka sig11'