b'Allmn information Generellinformationriktarsigtillallmnhetenochomfattar drfr mycket,t.ex. broschyrer med symbolsprk,illustrerade skyltar i offentliga omrden osv. Informationen strvar efter att gra det enklare fr mnniskor att frst information, men kan inteindividanpassasfratttahnsyntillindividuella kommunikationssvrigheter. Individanpassad information Dettagrattinformationkanpresenterasmedhnsyntill individens behov och frdigheter.TalkingMats hamnar inom denna kategori av tillgnglig information. Det gr att information kanpresenterasmedhnsyntillindividensbehovoch frdigheter. 5. Vad r Talking Mats?Talking Mats r ett interaktivt redskap som anvnder tre uppsttningar bildsymboler - samtalsmnen, frgestllningar och en vrderingsskala - och ett utrymme dr de kan visas.Det kan varaantingenenfysiskmattaellerettdigitaltutrymme,till exempel en surfplatta eller datorskrm. Samtalsmnen:Vad du vill prata om (till exempel bilder som symboliserar "det du vill gra under dagen", "dr du vill bo", "vem du vill umgs med" osv.) Frgestllningar:Relaterarspecifikttillsamtalsmnet.Till exempel:"Hurknnerduinfratttaen promenad?"eller"Hurknnsdetattbo hemma hos dina frldrar?" Vrderingsskala:Gr att deltagare kan uttrycka sin uppfattning om varje samtalsmne och frgestllning. Betydelsenavvrderingsskalankan anpassas efter de frgor som du stller till personen,till exempel om han eller hon r njd, osker eller missnjd. 6'