b'Intresse och motivation r personen intresserad av samtalsmnet?En ung flicka visade lite intresse fr att svara p frgor kringmnetmatmedTalkingMats,mennrlrarenndradesamtalsmne till helgaktiviteter blev hon mer engagerad ochintresserad.Detrviktigtattpersonenserpongenmedattsgavad han/hontycker.Ompersonenssikterignorerasmotiveras han/hon inte till att samarbeta. Miljrelaterade strningar Frekommer det strningar som hgtalarsystem och mnniskor somavbryter?Fr personer med kommunikationssvrigheter kan de hr typerna av strningar ha en obehaglig effekt.Det tog tv minuter fr en ung man med cerebral pares attterhmtasigochkunnadeltaaktivtefteretttillknnagivande i hgtalarsystemet p ett dagcenter.Medicinska faktorer Effekten av mediciner,dlig hlsa,statusinnan eller efter ett epilepsianfall,eller en persons humr kan pverka en persons frmga att anvnda TalkingMats p ett effektivt stt och br tas med i berkningen. Kapacitet Professionellaharhaftstornyttaavcirkelm odellen nrde funderar ver frmgan hos personen och sin egen sprkniv. rl'