b'2. FrordJagminnsfrstagngenjaghrdeJoanMurphypresentera Talking Mats.Konceptet var lockande och potentialen enorm.Det harhaftenbetydandepverkanpmittkliniskaarbete. Underrensloppharjagoftaverraskatsavhurmycket informationmanfrnrmananvnderdethrverktyget medenradolikamnniskormedvarierande kommunikationssvrigheter.Jaghar anvntdetsomettsttatt lraknnamnniskorvidfrstamtet,frattdiskutera mlsttning och utskrivningsplanering, samt fr att utforskamnen ochbeslutsfattandekringvrdilivetsslutskede. Detharvarit uppmuntrandeattsedenalltstarkaregradenav evidens fr att den hr metoden stdjer kommunikation. Tekniken fortstter att utvecklas,men det kommer alltid att finnas platsfrenlgteknologiskmetodsomrplitlig,tillgngligoch anvndarvnlig.TalkingMats r ett fysiskt redskap som erbjuder ett verktyg att hjlpa mnniskor att kommunicera mer effektivt med hjlp av en matta och ett urval bilder, som kan skrivas ut eller ritas frhand.Metodenverbryggarbdesprkliga,kulturellaoch nationella hinder och kan anvndas ver hela vrlden. En spnnande ny utveckling har varit att digitalisera metoden. Med hjlpaverfarenhet,kunskapochforskningkanvinuutveckla digitala program och skapa en enkel och rolig lsning fr att n en nnu bredare publik. Bokenrtydligtpresenteradochanvndarvnlig.Denfrklarar olikasttattanvndametodenpochrlmpligfrbde yrkesmnniskor och kommunikationspartners. Jag har fljt Talking Mats framsteg med stort intresse och r glad verattmetodenfortstterattblivlmottagen,anvndoch uppskattad vrlden ver. Catherine Harris Oberoende logoped och ordfrande fr Communication Matters 3'