b'Sakeratttnkapnrduvljersamtalsmnenoch frgestllningar:Se till att frgestllningarna r s specifika som mjligt. Hapersonenslivserfarenhetitankeochpresenteraintefrgestllningar som inte har ngon mening fr personen. Hll det enkelt, verbelasta inte. Presenteraintefrgestllningarsomrnegativatillsinnatur, t.ex. "knna sig ledsen". Kontrolleraattfrgestllningenkanintroducerasmedenppen frga. Vi rekommenderar hgst 15 symboler fr en matta.c. Tnk p den vrderingsskalanAntaletsymbolerivrderingsskalanberorppersonens kognitiva frmga.Vi har upptckt att en skala med tre skalsteg fungerarbra fr personer med och utan kognitiva svrigheter. De som har en bra frstelse placerar ofta symboler mellan de tre skalstegen och skapar p s stt en skala med fem steg. Om personer har svrt att frst bilder av ansiktsuttryck anvnder vi kontrasterandesymbolerfrattframhvaskillnaden.Attlta mnniskorvljadenvrderingsskalasomdeknnersig mest bekvma med fungerar bra och kar knslan av att ga sin matta. Bild 9. Exempel p en skala med tre steg I exemplet visas mittsteget som en axelryckning eftersom detta grattvikanfrstrkabetydelsenmedettteckenochett ansiktsuttryck. 22'