b' Varmedvetenomattvissatyperavlamineringpsymbolerna kan orsaka problem fr personer med nedsattsyn eller perceptuella svrigheter p grund av ljusreflexer. Tnk p att personen kan ha begrnsningar i sitt synflt.A ynfltsbortfallochneglektkanstllatillsvrigheter.Snpassaplaceringenavmattansdetblirslttsommjligtfrpersonenattsehelamattan.Kanskebehvermattanvridasettkvartsvarvfrattkompenserafrsvrigheterna.Bekrftelsemetod Enplitligmetod,antingenverbalellericke-verbal,behvs ocksfr att bekrfta personens uppfattning.Det r viktigt att gigenom frgestllningarna p den frdiga mattan fr att se om det finns ngra symboler som personen vill ndra. Kognitiv frmga Fr attanvnda TalkingMatseffektivtmstepersonenfrst symboler.DrfrrTalkingMatsinteeneffektivmetodfr personer med omfattande kognitiva svrigheter.Vr erfarenhet r att man inte behver kunna namnge bilder, vilket r en annan frdighet jmfrt med att frst att en symbol representerar en frgestllning.Det r viktigt att se till att frgestllningen som presenterasharbetydelseiochkopplingtillpersonensliv. Kombinationen av verbala, visuella och taktila ledtrdar (bild 3) ger tillsammansenbttrefrstelsen var och en fr sig. En av styrkorna med Talking Mats r att metoden kopplar ihop det verbala, visuella och taktila.Bild 3 13'