b'3. IntroduktionTalkingMatsrettvisuelltverktygsomanvnderbildsymboler fratthjlpapersonermedkommunikationssvrigheteratt kommuniceramereffektivt.DetfinnstvversioneravTalking Mats:denlgteknologiskaversionen,sombestravenvvd mattaochenuppsttningsymboler{lanserades1998),ochden digitalaversionen,somkananvndasmedensurfplattaeller dator {lanserades 2013). Samtalsmattorharpotentialatt anvndasavmngabarnoch vuxnaochrenmetodsom"Ett redskap som hjlpermnniskoratttnkaochhjlper mnniskor uttryckasinasikterpettannatatt fatta beslut". stt. Metoden har beskrivits som: Fr den som har kommunikations-. 11111:i.-.svrigheterkan det vara svrt att gra sin rst hrd, vilket kan begrnsa mjligheterna att vlja olika alternativ i livet. Detta gller fr mnga olika personer, oavsett orsaken till kommunikationssvrigheterna. Fr att bemta ngon med kommunikationssvrigheter r det viktigt att samtalspartnern har enkreativinstllningochanvnderflera olikastd i kommunikationen.Talking Matsr enmetodsomkan bidra till den processen och ska anvndas tillsammans med andra kommunikationsstt som tal, tecken, icke-verbalkommunikation i form avlg- ochhgteknologiskakommunikationsredskap osv. JoanMurphy utvecklade Talking Mats{bokstavligt talat mattor med fastsattabilder)underettforskningsprojekt1998.Metoden anvndes ursprungligen med vuxna som hade cerebral pares och kombineradeolikahg-ochlgteknologiska AKK-redskap.ven duktiga AKK-anvndare upptckte att Talking Mats hjlpte dem att tnkapdemnensompresenteradesfrdemochattuttrycka sinasikterpetttydligtstt.SedandessharTalkingMats anvntsavmngamnniskor,bdemedellerutan kommunikationssvrigheter,fratthjlpademattuttryckasina sikter.Detta gr Talking Mats till ett utmrkt redskap som strker personers mjlighet att vara delaktiga. 4'