b'9. Lgteknologiska Talking MatsFljandeavsnittbeskrivervad dubehveromduanvnderden lgteknologiska versionen av Talking Mats. Du behver: Vianvndermattorsomrcirka60x40cm.Pdemkankardborrefrseddasymboler enkeltplaceras.Viharupptckt attdrrmattor med mattstruktur fungerar bra, r billiga och ltta att f tag i. Bildsymboler TalkingMatskananvndasmedolikasymbolsystem,ritade bilder eller fotografier. Efter flera rs forskning och anvndning av Talking Mats har en ledande grafisk konstnr ftt i uppdrag att formge skrddarsydda symboler,medhnsyntillsprkochkonceptuellafrgorsom uppstrvidvalavlmpligasymboler.Dessaharutvecklatsi samarbetemellankonstnren,TalkingMats-gruppenoch personer som anvnder Talking Mats. Kamera Att fotograferardetenklasteochbstasttet att registreradesiktersomuttryckspmattan.Atthaett protokoll ver den slutfrda mattan r avgrande nr det gller att ge terkoppling till personen och andra som r involverade i personens vrd. Att ta ett foto kar gandertten fr den person som slutfr mattan och redogr fr deras tankar.De kan sedan vlja att visa sin familj fotot,ta med sig det till uppfljningsmten osv. rl'