b'13. S anvnder du utvrderingsverktygetUndervrforskningutveckladesnedanstendeverktygsom hjlp fr att kontrollera hur effektivt personen anvnder Talking Mats.Verktygetrutformatfrattanvndasnrduserp videoinspelningen av Talking Mats. Det kan vara till hjlp om en oberoende person,inte intervjuaren,ocks ser p videon och anvnder verktyget. Samspelkanaldrigvaraheltobjektivtochstegenitabellen bedms p grundlag av bde den icke-verbala och den verbala kommunikationenmellan de tv personerna.Det gr inte att undvika verlappningar mellan de fem stegen. Bild 10. Utvrderingsverktyg Utvrderingsverktyg fr funktionell kommunikation Indikatorer- 3210 4-AlltidOfta IblandQ 50-50O ingen/inget Engagemang Deltagarens frstelse fr diskussionsmnet Intervjuarens frstelse fr deltagarens sikter Deltagare - p rtt spr Symmetri Tajming Intervjuarens lugnEn total pong p 75 % (21) eller hgre representerar effektiv kommunikation. EneffektivanvndareavTalkingMatsfr75%ellermeri tabellen. Det betyder inte att lgre n 75 % r ineffektivt, men det kan vara vrt att vervga de externa faktorer som beskrivs i kapitel 8. rl'