b'6. Vem har anvndning avTalking Mats? Talking Mats kan anvndas med barn och vuxna i alla ldrar med olika kommunikationssvrigheter. Till exempel: Barn: TalkingMats har anvnts med barn i frskola och grundskola. Bildsymbolernakananpassasfrattkopplastillskolans lroplan. Tonringar: Tonringar har ofta svrt fr att uttrycka sina knslor. Talking Mats kan anvndas som ett "tankeredskap" fr att lta dem utforska olika mnen och gra det mjligt fr dem att strukturera och stta ord p sina tankar. Personer med fysiska funktionshinder: (till exempel cerebral pares, stroke, multipel skleros, ALS) Verktygets utformning gr att deltagaren inte behver anvnda sinahnderfrattpeka,tryckapknapparelleranvnda ett tangentbord-han/honkan med blicken markera var den nskadebildsymbolerskaplacerasochfrsedanhjlpav kommunikationspartnern att placera ut bildsymbolen. Personer med intellektuell funktionsnedsttning:Talking Mats kan hjlpa personer med kognitiva svrigheter att frstvadettbeslutinnebr.Symbolernaminskar minnesbelastningensamtidigtsomvrderingsskalanhjlper mnniskoratt uttrycka bdenegativa ochpositivasikteroch minskar deras tendens att hlla med. Ett forskningsprojekt som utfrdes 2004 faststllde effektiviteten avTalking Mats fr personer med intellektuell funktionsnedsttning. 8'