b'anvntsfrattutforskaknsligamnen,t.ex.knslorkring vrdare, synpunkter om smrta och en djupare diskussion om fysiskmisshandelellersexuelltutnyttjande.Detfinnsalltfler bevisfrattpersonermedkommunikationssvrigheterrmer srbara fr misshandel och utnyttjande. Talking Mats har anvnts av organisationer p ett strategiskt stt fr att lta mnniskor ta upp frgor som r viktiga fr dem. Att mjliggra gruppdiskussion Talking Mats kan hjlpa grupper av mnniskor att uttrycka sina sikter, enas och vara oense eller planera framtida evenemang med varandra. I en situation ledde Talking Mats till diskussion och kompromiss nr det gllde ett gruppbeslut om semesterresml. Talking Mats gjorde att gruppen kunde komma verens. "Jag har problem att frklara mina tankar, men med den hr metoden r det inga problem!" - En man som deltog ien gruppdiskussion medhjlp av mattorna. Fr samrd och inkludering av anvndare vid planering av hjlp och tjnster Anvndarnas sikter ska ligga till grund fr beslut vid planeringavhjlpochtjnster.Medtankephurmngamnniskor somharkommunikationssvrigheterkandettavara svrt att uppn. Talking Mats har anvnts fr att bedma verksamheter nr de gett std till anvndare fr att hjlpa dem att hitta en brastrategifrperso ner medintellektuell funktio nsned-sttning.D utbildadesperso ner med intellektuell funktio nsnedsttning attvara Talking Mats-intervjuare.33'