b'informeraandraompersonlighet,intressenochbehovhos ngonmedkommunikationssvrigheter.Detrviktigtatt personenrdfrgasochettkommunikationspassrsrskilt framgngsriktnrpersonenknnersiginvolveradi frberedelsernaavdetta.Personenskakunnainkluderas mycket eller lite personlig information som han/hon nskar. TalkingMats kan anvndas fr att lta mnniskor identifiera de samtalsmnenochfrgestllningarsomdevillha medisitt personligakommunikationspass,vilketgerdemstrrekontroll och knsla av att kommunikationspasset r deras eget. Att ka delaktigheten i individuell planering Fr att mjliggra lngsiktig planering kan Talking Mats spela en viktig roll nr det gller att involvera personer i beslut om deras framtid."See whatImean" 5l erbjuderenpraktiskuppsttning riktlinjer fr situationer d viktiga beslut ska fattas och kan anvndas tillsammans med Talking Mats. Att uttrycka sikter under mten Attdeltaiolikatyperavmtenkanmngagngerverka skrmmande.Genomfrdamattorharanvntssomvisuella rapporterpmten.Personenkanfrberedasin"visuella rapport"freettmte(psammasttsomyrkesmnniskan frbereder sin skriftliga eller verbala rapport),och den visuella rapporten i form av en samtalsmatta kan vara fokus fr mtet. Att utforska meningsskiljaktigheter Vissa personer knner att Talking Mats struktur r anvndbar nr de vill jmfra sina sikter med en annan person. Forskning kring demens och afasi visar att Talking Mats erbjuder en plattform nr det gller att dela olika perspektiv och kan resultera i att bda kommunikationsdeltagarnauppleverattdeblirhrda. Se www.talkingmats.com frmerinformation om dessa projekt. Att utforska knsliga mnen Eftersom Talking Mats inte r ett test och det inte finns rtt eller fel svar s upplever mnniskor att de kan uttrycka sina sikter enklare n om de skulle svara p direkta frgor. Talking Mats har 32'