b'DenhrbokentaruppvilkasomkananvndaTalkingMats ochvilkamaterialsomkrvs,ochgersedanendetaljerad beskrivningavhurmananvnderTalkingMats,medtydliga exempel.Viharinkluderatytterligareavsnitt(kapitel16och 17) somfreslrenmngdmjligaanvndningsomrdenfrTalking Mats.Bild 1 Exempel p en samtalsmatta: 1iJA0 B KroppnprtkEnkelinformationT- T"fon [g KomrnuniKompluintormationCl En till enKommunikation-4. Tillgnglig informationMnga organisationer inser behovet av att gra information tillgnglig frmnniskormedkommunikationssvrigheter.Myndigheteroch organisationerrjuridisktfrpliktadeattgra"skligajusteringar" enligtvillkorenilagen(1999:132)omfrbudmotdiskrimineringi arbetslivet p grund av funktionsnedsttning. Tillgnglig information kan delas upp i tv typer: generell och individanpassad. 5'