b'klarar nnu inte av att hantera komplexa mnen eller abstrakt sprk. Frstelse i det hr stadiet definieras av det de upplever, deras upplevelser av "hr och nu". Allt eftersom barn utvecklas frdeenfrstelsefrdenvidareomvrldenskomplexitet (cirkel3)ochklararavatthanterasakerutanfrsitt sammanhang och att handskas med abstrakta begrepp. De kan ocks dra slutsatser, planera och gra bedmningar. Nr vi arbetar med ngon som har kommunikationssvrigheter r det viktigt att vervga var den personen befinner sig i relation till de tre cirklarna.Om de r i den inre sensoriska vrlden (cirkel 1) klarar deinte av att kommunicera meningsfullt med hjlp av TalkingMats, men deras uppmrksamhet eller engagemang kanka. Om de huvudsakligen befinner sig i cirkel 2 kan de klara avatt samverka, men bara kring konkreta samtalsmnen somt. ex. mat och aktiviteter som de har erfarenhet av . Om de r i cirkel 3 kan de frst och relatera till abstrakta,komplexa ideer, ven om de hindras av sin bristandefrmga att uttrycka sig.Det r en konst och krver kunskap att bedma vad som behvs kring de mnensom diskuteras och att matcha sin vokabulr och sitt sprk motdefrmgorsompersonen medkommunikationssvrigheter har. Cirkelmodellenhjlper oss att tnkapdekognitivakravensomvistllerp ngonnrvi samverkar. Det kan till exempel vara svrt fr ngon att vervga koncept kring framtida levnadsval,som olika bostadsalternativ och liknande. Mer konkreta val,som "att ha en trdgrd",kan gra det enklare fr personen i frga att vervga och uttrycka sina sikter. Modellen har sitt ursprung i arbete med barns utveckling, men vi ser den som en "livstidsmodell" d den ven kan anvndas med vuxna som har olika svrigheter.Fr vuxna medprogressiva sjukdomar (t.ex. demens) r tendensen att g frn cirkel 3 in mot krnanallteftersomsjukdomenfrvrras.Envuxenmeden'