b'Nrmnetharvalts,t.ex."aktiviteter"eller"mnniskor",fr deltagarna en frgestllning i taget och instrueras att tnka p vad de tycker om var och en av dessa. De kan sedan placera bildenunderlmpligsymbolpvrderingsskalanfr att visavaddeknner.Viharupptcktattolikfrgaderamar grattdetblirenklareattskiljamellansamtalsmne, frgestllning och vrderingsskala. Bild2 Vrderingsskala 1fJg [I][il][i] Bor.tatindemaKUi.pi si;Du.chaAu j\' DrtncltaGlip6toalatlenFrgestllningarSamtalsmne Pbild2funderadepersonenverhurhonklaradeavsin personligavrd.Vrderingsskalanidethrexempletvar "klarar det","osker" och "klarar det inte".Hon klarade av det mesta,bortsettfrnattbada.Honanvndesitt hgteknologiskaAKK-hjlpmedelfratttalaomhurmycket honsaknadeattkunnataettbad.Dettastimuleradetill diskussionomvilkentypavhjlpochutrustninghonkunde behva fr att kunna bada Vi vill betona att TalkingMats inte r ett fristende hjlpmedel som erstter befintliga kommunikationsmetoder, utan ett verktyg fr att komplettera kommunikation vid specifika situationer.Det rviktigtattanvndadekommunikationsmetodersomen personhartillsammansmedTalkingMats,vilketillustrerasi exemplet ovan. 7'