b'8. Vilka frmgor krvs fr att anvndaTalking Mats? TalkingMatskananvndasmedmngaolikapersoner,men detrviktigtattvaramedvetenomattTalkingMatsinte ndvndigtvisfungerareffektivtfrallaochattvissa grundlggande frmgor krvs. Fysiska frmgor En av frdelarna med Talking Mats r att mnniskor med mycket begrnsadrrelsefrmgakananvndametodengenomatt markera med gonen i stllet fr att peka.All slags pekning med hjlp av fingrar, peklampa eller gon - kan anvndas fr att vlja och placera bildsymbolerna.Anvndningav en stende matta kan vara till hjlp med detta. Om en person sjlv placerar frgestllningarna direkt p mattan mste denna person gra tv saker samtidigt: tnka och placera. Fr vissa personer kan detta vara svrt. Att snka kraven genom att fresl gonpekning i stllet fr direkt placering kan frbttra en persons frmga att anvnda Talking Mats.En man med autismspektrumstrningar frskte placerasymbolerna direkt p mattan. Hans frmga att initierarrelser var svag och han blev allt mer distraherad.Intervjuaren frenklade uppgiften genom att stlla mattanupp och placerade sedan symbolerna enligt mannensgonpekning. Han blev mer engagerad och kunde slutframattsamtalet.Synfrmga Talking Mats r ett visuellt system.Det finns dock flera strategier som kan anvndas fr personer med nedsatt syn, till exempel:Justering av storleken och frgerna p symbolerna och derasramar beroende p individen.Svarta symboler mot en gulbakgrund kan vara srskilt hjlpfullt.12'